• Uitvoer programma
  • Broncode (JavaScript)
  • Tijdelijke variabelen